COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, agricultură și comerț:

Dumineceanu Nicolae PSD

Tudor Daniel PNL

Tudor Florea ALDE

Nedelea Constantin UNPR

Varan Iosif UCDR

2. Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Cacoveanu Alex PNL

Trasca Florin PSD

Zavoianu Valentin UNPR

Barbu Viorel ALDE

Cirstea Ion PNL

3. Comisia pentru învățamânt, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:

Lungu Eugenia PSD

Badea Mioara UNPR

Dumitru Sorin.

Varan Iosif UCDR

Albastroiu Valerica PNL

4. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

Ciobanu Leontin PNL

Barbu Vasile PSD

Zavoianu Valentin UNPR

Tudor Florea ALDE

Nita Alin.

TOP